Over mij

Cindy van Gompel
Trainer, coach, spreker

Energiek, passioneel, betrokken, bruggenbouwer, buiten de gebaande paden, lef, communicatief.

Dat zijn zeven kernwoorden die mij omschrijven:

Energiek Ik hou van actie zowel op gebied van denken als doen. Wanneer ik "aan" sta, dan weet ik mijn talent aan te spreken en ben ik gedreven om mijn doel te bereiken.

Passioneel Ik heb het talent om te communiceren vanuit mijn hart. Ik vind bevlogenheid belangrijk. Mijn passie is om écht contact te maken. Ik kan zonder oordeel naar je luisteren en geraakt worden door je verhaal. Ik geloof dat iedereen een verhaal heeft. Het is mijn passie om dat verhaal te lezen en/of te vertellen.

Betrokken Deelgenoot zijn. Mijn trainingen worden steeds beter doordat ik mezelf deelgenoot maak van de groep. Dit betekent dat ik me beter kan inleven en daardoor de ander kan helpen om zijn of haar volledige potentie te benutten.

Bruggenbouwer De sleutel tot succes is wanneer we elkaar zien, horen en leren te vertrouwen. Ik ben positief ingesteld, eerlijk en duidelijk, zodat de bruggen gebouwd worden op basis van vertrouwen en reële verwachtingen.

Buiten de gebaande paden Wanneer iets niet werkt vind ik de vraag waarom het niet werkt van ondergeschikt belang; ik ga juist op zoek naar wat wél werkt. De kracht zit hem in het ontdekken van mogelijkheden en deze uit te werken en vervolgens te hanteren. Een pad kun je zelf creëren zolang je een duidelijk einddoel voor ogen hebt.

Lef Ik geloof in kwetsbaarheid als kracht, wanneer ik erop kan vertrouwen dat de ander hier met respect mee om gaat. Ik hanteer respect als basisprincipe dat ik gebruik in de omgang met anderen. Lef betekent voor mij dat ik binnen mijn training mijn spiegel laat zien. Ook kan ik de ander spiegelen om hem of haar meer inzichten te verschaffen die werkelijk relevant zijn en voor een krachtig zelfbeeld kunnen zorgen.

Communicatief Ik leef communicatie. Zowel verbaal als non-verbaal. Meer bewustwording op het gebied van communicatie zal zorgen voor meer betrokkenheid en begrip. Zo zal er meer inclusie ontstaan en kunnen we onze volledige potentie benutten.

Cindy56.jpg